Uczestniczymy w międzynarodowym programie kontroli badań laboratoryjnych RIQAS nadzorowanym przez brytyjskie RANDOX LABORATORIES, oraz krajowym COBJwDL. Posiadamy certyfikaty jakości badań RIQAS i COBJwDL.
Nasze laboratorium jest Zakładem Opieki Zdrowotnej i jest zarejestrowane w rejestrze ZOZ Wojewody Dolnośląskiego pod numerem: 0200825.