Diagnostyka serologiczna zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Nasze Laboratorium oferuje badania z diagnostyki serologicznej zakażeń nowym wirusem SARS- CoV-2.

Badanie polega na wykrywaniu specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG w surowicy krwi. Przeciwciała IgM są przeciwciałami wczesnej fazy infekcji. Ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Mogą być wykryte po około 7- 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

Podwyższony poziom przeciwciał IgG może świadczyć o przebytym kontakcie z wirusem. Pojawiają się po ok. 11-14 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Testy serologiczne w kierunku SARS-CoV2 mają na celu:

 • Wykrywanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogą być źródłem infekcji dla innych osób
 • Wykrywanie osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, ale nie zostały zakwalifikowane do wykonania badań molekularnych metodą PCR
 • Badanie osób szczególnie narażonych na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 (np. personel medyczny)
 • Wykrywanie osób po przebyciu infekcji grypopodobnej, w celu wykluczenia, bądź potwierdzenia zachorowania na COVID-19
 • Wykrycie ozdrowieńców, czyli osób, które po przebytej infekcji COVID-19, wytworzyły przeciwciała odpornościowe IgG potrzebne do wykorzystania ich osocza dla leczenia innych zakażonych osób

Uwagi dotyczące interpretacji wyników:

 • Badaniem zalecanym przez WHO, potwierdzającym obecność wirusa SARS-CoV-2 jest badanie molekularne metodą PCR
 • Wykrywanie przeciwciał IgM i IgG jest badaniem pomocniczym w diagnostyce wirusa COVID-19
 • Wynik testu powinien być interpretowany przez lekarza, z uwzględnieniem innych elementów diagnostyki, tj. badania obrazowe, badanie metodą referencyjną
 • Zaleca się oznaczanie łączne przeciwciał w obu klasach IgG i IgM, zaś w przypadkach wątpliwych dodatkowo przeciwciał w klasie IgA
 • W diagnostyce serologicznej istotną rolę odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas, w którym mimo zarażenia, we krwi pacjenta nie są jeszcze wykrywane specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji z pewnym opóźnieniem dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał lub ich poziom jest jeszcze zbyt niski, dlatego wyniki testów czasami mogą być negatywne.  Pierwsze badanie powinno być wykonane optymalnie po 10 dniach od momentu zakażenia
 • W przypadku utrzymującego się podejrzenia zakażeniem wirusem COVID-19 pomimo negatywnego wyniku pierwszego badania zaleca się powtórzyć badanie po 7-14 dniach. Uzyskanie wtedy wyniku dodatniego z wysokim prawdopodobieństwem świadczy o świeżym bądź przebytym zakażeniu

DRODZY PACJENCI! Pobranie krwi na badania przeciwciał Anty SARS-CoV-2 po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

nr tel. 71 78 338 77 lub 601 552 293


Zgodnie z zaleceniami p/epidemicznymi zapewniamy naszym pacjentom bezpieczeństwo podczas pobytu w Laboratorium:

 • Pracownicy Laboratorium wyposażeni są w podstawowe środki ochrony indywidualnej
 • Pomiędzy każdym pobraniem krwi przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni w Punkcie Pobrań
 • Do dezynfekcji pomieszczeń stosowane są lampy UV, które dezaktywują bakterie, wirusy, grzyby oraz inne drobnoustroje