Godziny przyjmowania pacjentów są zależne od rodzaju wykonywanego badania.

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

1.Badanie krwi

Pobieranie krwi codziennie w godz. 8.00 – 11.00

Pacjent powinien być na  czczo po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku, z zachowaniem zmniejszonej aktywności fizycznej przed pobraniem.

Pobieranie krwi na badania nie wymagające bycia na czczo w godz. 8.00 – 15.00.

2. Badanie moczu

Badanie ogólne moczu: codziennie od godz. 8.00-11.00

Sposób pobrania moczu: po uprzednim umyciu się, pobrać pierwszą poranną próbkę moczu z zachowaniem zasady środkowego strumienia, do specjalnego plastikowego pojemnika z nakrętką (pojemniki dostępne u nas). Podpisać imieniem i nazwiskiem. Mocz powinien być dostarczony do pół godziny od pobrania .Jeżeli jest przechowywany w lodówce (+4 C) to transport może być opóźniony do 2 godzin.

Mocz do badania bakteriologicznego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00

Sposób pobrania moczu: po uprzednim umyciu się, w sposób sterylny pobrać pierwszą poranną próbkę moczu ze środkowego strumienia do specjalnego sterylnego pojemnika z nakrętką (pojemniki dostępne w aptekach). Podpisać imieniem i nazwiskiem. Mocz powinien być dostarczony natychmiast po pobraniu.

3. Wymazy bakteriologiczne

Wymazy (gardło, nos, skóra itp. ) są pobierane codziennie w godz.  8.00 – 11.00

Sposób pobrania wymazu z gardła: pacjent powinien być na czczo, bez popijania płynów, bez mycia zębów, czyli bez przepłukiwania jamy ustnej i przełyku.

Wymazy ze skóry, nosa, ucha nie wymagają szczególnych przygotowań.

4. Badanie kału

Kał do badania parazytologicznego: codziennie od 8.00 – 15.00 (soboty do13.00).

Sposób pobrania: grudkę kału wielkości orzecha włoskiego pobrać do specjalnego plastikowego pojemnika. Podpisać imieniem i nazwiskiem. Badanie powinno być wykonane 3-krotnie w odstępach 2-3 dniowych.

Kał na obecność lamblii (testem immunoenzymatycznym): codziennie w godz.  8.00 – 15.00 (soboty do13.00).

Sposób pobrania: grudkę kału wielkości orzecha włoskiego pobrać do specjalnego plastikowego pojemnika. Podpisać imieniem i nazwiskiem. Dostarczyć jak najszybciej od momentu pobrania.

5. Badanie nasienia

Przed badaniem należy zachować abstynencję seksualną min. 3 dni max 5 dni. Ze względu na specyfikę badania, należy na kilka dni wcześniej umawiać się na badanie telefonicznie.

Materiał do badania uzyskuje się przez masturbację lub stosunek przerywany. Nasienie oddane w domu należy dostarczyć do laboratorium maksymalnie w ciągu  40 min od pobrania. Jeśli czas transportu przekracza 40 min istnieje możliwość oddania nasienia na miejscu.