OFERTA BADAŃ 2021

Nazwa badaniaMateriał do badaniaCzas oczekiwania na wynik
I ANALITYKA OGÓLNA
Mocz-badanie ogólne z osademmocz1
Mocz- mikroalbuminuriamocz2
Kamienie moczowekamień moczowy
Kał - badanie ogólne(resztki pokarmowe)kał1
Kał na pasożyty (met.dekantacji)kał2
Kał na obecność Lamblii (test Gargia)kał2
Kał obecność na owsikiodcisk na szkiełku1
Kał - krew utajona(bez diety)kał1
Kał Helicobacter pylori antygen
Kał Kalprotektyna(met.ELISA)Kał-max.do24 godz.15
Nasienie- badanie ogólne (ocena jakościowa i ilościowa)nasienie2
II HEMATOLOGIA
Morfologia krwikrew(EDTA)1
Rozmaz krwi mikroskopowykrew(EDTA)1
Retikulocytykrew(EDTA)1
OBkrew(cytrynian)1
III KOAGULOLOGIA
APTT czas kaolinowo-kefalinowyosocze cytrynian.1
PT czas protrombinowy,wsk INRosocze cytrynian1
TT czas trombinowyosocze cytrynian
D-dimeryosocze cytrynian2
Fibrynogenosocze cytrynian2
Antytrombina IIIosocze cytrynian3
Czynnik VIII -Von Willebrantaosocze cytrynian2 tyg.
IV BIOCHEMIA
Albuminasurowica1
Alat (aminotransferaza alaninowa-GPT)surowica1
Aspat (aminotransferaza asparginowa-GOT)surowica1
Amylazasurowica1
Białko całkowitesurowica/mocz1
Białko proteinogram(elektroforeza)surowica3
Bilirubina całkowitasurowica1
Bilirubina bezpośredniasurowica1
Cholesterol całkowitysurowica1
Cholesterol HDLsurowica1
Cholesterol - frakcje, lipidogramsurowica1
Cholinesterazasurowica
Cynksurowica7
Cystatyna Csurowica5-7
Dehydrogenaza mleczanowa-LDHsurowica2
Ferrytynasurowica2
Fosfataza alkaliczna-ALPsurowica1
Fosfataza kwaśna-ACPsurowica2
Fosforsurowica1
GGTP-gamma glutamylotranspeptydazasurowica1
Glukozasurowica1
Jonogram : Na,K,Clsurowica/mocz1
Kinaza kreatynowa-CKsurowica2
Kreatyninasurowica/mocz1
Kwas moczowysurowica/mocz1
Lipazasurowica2
Litsurowica3
Magnezsurowica1
MiedźSurowica 2 ml7
Moczniksurowica1
Ołówsurowica7
Próby wątrobowe(GOT,GPT,ALP,GGTP,bilirubina)surowica1
Trójglicerydysurowica1
TIBC(całkowita zdolność wiązania żelaza)surowica2
Wapń całkowitysurowica1
Wapń zjonizowanysurowica2
V MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
CRP-ilościowosurowica1
Prokalcytoninasurowica2
ASO-ilościwosurowica2
RF-ilościowosurowica2
RF-test lateksowysurowica1
Odz.Waalera-Rosegosurowica2
Anty-CCPsurowica
Alfa1 kwaśna glikoproteina(orozomukoid)surowica3-5
VI MARKERY KARDIOLOGICZNE
CK-kinaza kreatynowasurowica2
CK-MB izoenzymm sercowysurowica2
Homocysteinasurowica/osoczeEDTA2
VII SEROLOGIA
WR serodiagnostyka kiłysurowica2
VIII SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi,RhKrew żylna EDTA3
P/ciała dla kobiet ciężarnych z grupą krwiKrew żylna EDTA3
P/ciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwiKrew żylna EDTA3
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 1x ozn.Krew żylna EDTA7
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 2x ozn.Krew żylna EDTA7
IX DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSHsurowica1
fT3surowica1
fT4surowica1
T3surowica2
T4surowica2
Anty-TPOsurowica2
Anty-TGsurowica2
TRAB-p/ciała p.receptorom TSHsurowica7
Tyreoglobulinasurowica3
X HORMONY PŁCIOWE
FSHsurowica2
LHsurowica2
Estradiol (E2)surowica2
Estriol wolny (E3)surowica2
Progesteronsurowica2
Prolaktynasurowica2
BHCGsurowica2
SDHEAsurowica2
DHEAsurowica7
Androstendionsurowica10
Testosteronsurowica2
Testosteron wolnysurowica6
SHBGsurowica2
17-OH Progesteronsurowica3
AMHsurowica7
XI INNE HORMONY
ACTHOsocze EDTA3
Kortyzolsurowica2
GH-hormon wzrostusurowica2
Aldosteronsurowica14
XII MARKERY NOWOTWOROWE
AFPsurowica2
BHCGsurowica2
CEAsurowica2
CA 125surowica2
CA 15,3surowica2
CA 19,9surowica2
CA 72,4surowica2
PSAsurowica1
fPSAsurowica2
PSA panel(wskaźnik fPSA)surowica2
TPSsurowica5
NSEsurowica14
SCCsurowica14
B2M-b2mikroglobulinasurowica3-5
CYFRA 21-1surowica7
HE4surowica2
ROMA(CA125+HE4+algorytm oceny ryzyka)surowica2
XIII DIAGNOSTYKA ANEMII
TIBC-zdolność wiązania żelazasurowica2
UIBCsurowica2
Gospodarka żelazowa(Fe,TIBC,UIBC,%wysycenia transferynysurowica2
Wit.B12surowica2
Kw.foliowysurowica2
Ferrytynasurowica2
XIV DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
HbA1C met.HPLCkrew EDTA1
Test tolerancji glukozy 2 punktowysurowica1
Test tolerancji glukozy 3 punktowysurowica1
Insulinasurowica2
Krzywa insulinowa 3 punktowasurowica2
C-peptydsurowica2
Anty GAD(p/ciauła p.dekarboksylazie kw.glutaminowego)surowica20
XV DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY
PTH-parathormon intactsurowica2
Kalcytoninasurowica (zamrozić szybko)2
Wit.D3 metabolit 25-OHsurowica2
Wit.D3 metabolit 1,25(OH)2surowica14
XVI WZW-WIRUS A
HAV p/ciała całkowitesurowica5
HAV p/ciała IgMsurowica2
XVII WZW -WIRUS B
HBs antygensurowica1
P/ciała HBs totalsurowica2
Hbe antygensurowica10
P/ciała HBesurowica10
P/ciała HBc totalsurowica10
HBs p/ciała IgMsurowica10
XVIII WZW-WIRUS C
HCV p/ciałasurowica2
XIX INFEKCJE
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgAsurowica3
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgMsurowica3
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgGsurowica3
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgAsurowica2
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgMsurowica7
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgGsurowica2
Helicobacter pylori-IgGsurowica2
Helicobacter pylori w kalekał2
HIV1/HIV2-p/ciałasurowica2
Listerioza-test jakościowysurowica5-7
Borelioza IgMsurowica2
Borelioza IgGsurowica2
Bruceloza IgMsurowica12
Bruceloza IgGsurowica12
Bordetella pertusis IgMsurowica3-5
Bordetella pertusis IgGsurowica3-5
EBV(Epstein-Barr)wirus IgMsurowica2
EBV(Epstein-Barr)wirus IgGsurowica10
Mononukleoza zakaźna-test jakościowysurowica2
Mycoplasma pneumoniae IgMsurowica2
Mycoplasma pneumoniae IgGsurowica2
Różyczka IgMsurowica2
Różyczka IgGsurowica2
Toksoplazmoza IgMsurowica2
Toksoplazmoza IgGsurowica2
Odra(Morbilli virus) IgMsurowica15
Odra(Morbilli virus) IgGsurowica15
Ospa(Varicella zoster virus) IgMsurowica7
Ospa(Varicella zoster virus) IgGsurowica7
Świnka(Myxovirus parotitis) IgMsurowica12
Świnka(Myxovirus parotitis) IgGsurowica12
Toxocaroza IgGsurowica21
XX IMMUNOLOGIA
Immunoglobuliny IgA,IgM,IgGsurowica2
IgAsurowica2
IgMsurowica2
IgGsurowica2
IgE całkowitesurowica2
Ceruloplazminasurowica10
XXI AUTOIMMUNOLOGIA
ANA1-p/c. p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne(test przesiewowy IIF)surowica4
ANA2 -p/c. p.jadrowe i p.cytoplazmatyczne(test kompleksowy met.IIF,DIDsurowica12
ANA3 -p/c. p.jądrowe(m.in.histonowe,KU,surowica4
rib-P-Protein(met.immunoblotingu)
P/c.p.dsDNA(met.IIF)surowica7
P/c.p.nukleosomom(AnuA)-met.immunoblotingusurowica4
ANCA (pANCA I cANCA)p/c.p.antygenom cytoplazmy neutrofilu00f3w(met.IIF)surowica12
AMA- p/c.p.mitochondrialne(met.IIF)surowica4
ASMA-p/c.p.mięśniom gładkim(met.IIF)surowica15
P/c.p.mikrosomom wątroby i nerki(anty-LKM)-met.IIFsurowica21
P/c.p.kanalikom żółciowym(met.IIF)surowica21
Panel wątrobowy|(anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA)-met..IIFsurowica21
Panel wątrobowy PEŁNY(ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA)-met.IIF,DIDsurowica21
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY(anty-LKM-1,anty-SLA/LP,AMA M2)-met.IIFsurowica21
P/c.p.endomysium(EmA)IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium(EmA)IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium(EmA)IgAi IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.gliadynie(AGA)IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA i IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium i gliadynie IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA i IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA i IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.transglutaminazie tkankowejsurowica30
(anty-Ttg)IgA(ELISA)
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgG(ELISA)surowica30
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgA i IgG(ELISA)surowica30
P/c.p.kardiolipinie IgM (met.ELISA)surowica21
P/c.p.kardiolipinie IgG (met.ELISA)surowica21
P/c.p.kardiolipinie IgM i IgG (met.ELISA)surowica21
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM (met.ELISA)surowica90
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgG (met.ELISA)surowica90
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM i IgG (met.ELISA)surowica90
Antykoagulant toczniowyosocze cytrynian7
P/c.p.plemnikom met.IIFsurowica21
P/c.p.kom.okładzinowym żołądka(APCA) u2013met.IIFsurowica21
P/c.p.wyspom trzystkowym,kom.zewnątrzwydzielniczymtrzustki i kom.kubkowatym jelit(choroba Lesniowskiego-Crohna icolitis ulcerosa) met.IIFsurowica21
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri,anty-Hu,anty-Yo,anty-GAD,anty-MAG,p/c.p.mielinie) u2013met.IIF,immunoblotingsurowica30
XXII ALERGOLOGIA
IgE całkowitesurowica2
IgE specyficznesurowica7
Panel mieszanysurowica7
Panel pokarmowysurowica7
Panel oddechowysurowica7
Panel pediatrycznysurowica7
IgG- Testy ImuPro: ImuPro 50, 100, 300surowica14
XXIII MIKROBIOLOGIA
Mocz posiewmocz3-4
Wymaz z gardławymaz5
Wymaz z nosawymaz5
Wymaz z uchawymaz5
Wymaz z ranywymaz5
Wymaz ze sórywymaz5
Wymaz z pochwywymaz5
Wymaz z cewki moczowejwymaz5
Kał posiewkał7
Kał posiew-SALMONELLA,SHIGELLAkał5
Nasienie posiewnasienie7
Plwocina posiewplwocina7
Czystość pochwywymaz.
XXIV GENETYKA
Ustalenie ojcostwa (testDNA)krewDo ustalenia
NIFTY-wady genetyczne płodu (testDNA)krewDo ustalenia