OFERTA BADAŃ 2022

Nazwa badaniaMateriał do badaniaCzas oczekiwania na wynik
I ANALITYKA OGÓLNA
Mocz-badanie ogólne z osademmocz1
Mocz- mikroalbuminuriamocz2
Kamienie moczowekamień moczowy5
Kał - badanie ogólne(resztki pokarmowe)kał1
Kał na pasożyty (met.dekantacji)kał2
Kał na obecność Lamblii (test Gargia)kał2
Kał obecność na owsikiodcisk na szkiełku1
Kał - krew utajona(bez diety)kał1
Kał Helicobacter pylori antygenkał1
Kał Kalprotektyna(met.ELISA)Kał-max.do24 godz.15
Nasienie- badanie ogólne (ocena jakościowa i ilościowa)nasienie2
II HEMATOLOGIA
Morfologia krwikrew(EDTA)1
Rozmaz krwi mikroskopowykrew(EDTA)1
Retikulocytykrew(EDTA)1
OBkrew(cytrynian)1
III KOAGULOLOGIA
APTT czas kaolinowo-kefalinowyosocze cytrynian.1
PT czas protrombinowy,wsk INRosocze cytrynian1
TT czas trombinowyosocze cytrynian3
D-dimeryosocze cytrynian2
Fibrynogenosocze cytrynian2
Antytrombina IIIosocze cytrynian3
Czynnik VIII -Von Willebrantaosocze cytrynian2 tyg.
IV BIOCHEMIA
Albuminasurowica1
Alat (aminotransferaza alaninowa-GPT)surowica1
Aspat (aminotransferaza asparginowa-GOT)surowica1
Amylazasurowica1
Białko całkowitesurowica/mocz1
Białko proteinogram(elektroforeza)surowica3
Bilirubina całkowitasurowica1
Bilirubina bezpośredniasurowica1
Cholesterol całkowitysurowica1
Cholesterol HDLsurowica1
Cholesterol - frakcje, lipidogramsurowica1
Cholinesterazasurowica2
Cynksurowica7
Cystatyna Csurowica5-7
Dehydrogenaza mleczanowa-LDHsurowica2
Ferrytynasurowica2
Fosfataza alkaliczna-ALPsurowica1
Fosfataza kwaśna-ACPsurowica2
Fosforsurowica1
GGTP-gamma glutamylotranspeptydazasurowica1
Glukozasurowica1
Jonogram : Na,K,Clsurowica/mocz1
Kinaza kreatynowa-CKsurowica2
Kreatyninasurowica/mocz1
Kwas moczowysurowica/mocz1
Lipazasurowica2
Litsurowica3
Magnezsurowica1
MiedźSurowica 2 ml7
Moczniksurowica1
Ołówsurowica7
Próby wątrobowe(GOT,GPT,ALP,GGTP,bilirubina)surowica1
Trójglicerydysurowica1
TIBC(całkowita zdolność wiązania żelaza)surowica2
Wapń całkowitysurowica1
Wapń zjonizowanysurowica2
V MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
CRP-ilościowosurowica1
Prokalcytoninasurowica2
ASO-ilościwosurowica2
RF-ilościowosurowica2
RF-test lateksowysurowica1
Odz.Waalera-Rosegosurowica2
Anty-CCPsurowica3
Alfa1 kwaśna glikoproteina(orozomukoid)surowica3-5
VI MARKERY KARDIOLOGICZNE
CK-kinaza kreatynowasurowica2
CK-MB izoenzymm sercowysurowica2
Homocysteinasurowica/osoczeEDTA2
VII SEROLOGIA
WR serodiagnostyka kiłysurowica2
VIII SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi,RhKrew żylna EDTA3
P/ciała dla kobiet ciężarnych z grupą krwiKrew żylna EDTA3
P/ciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwiKrew żylna EDTA3
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 1x ozn.Krew żylna EDTA7
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 2x ozn.Krew żylna EDTA7
IX DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSHsurowica1
fT3surowica1
fT4surowica1
T3surowica2
T4surowica2
Anty-TPOsurowica1
Anty-TGsurowica1
TRAB-p/ciała p.receptorom TSHsurowica4
Tyreoglobulinasurowica3
X HORMONY PŁCIOWE
FSHsurowica1
LHsurowica1
Estradiol (E2)surowica1
Estriol wolny (E3)surowica2
Progesteronsurowica1
Prolaktynasurowica1
BHCGsurowica2
SDHEAsurowica2
DHEAsurowica10
Androstendionsurowica10
Testosteronsurowica1
Testosteron wolnysurowica14
SHBGsurowica12
17-OH Progesteronsurowica10
AMHsurowica4
XI INNE HORMONY
ACTHOsocze EDTA2
Kortyzolsurowica2
GH-hormon wzrostusurowica2
Aldosteronsurowica10
XII MARKERY NOWOTWOROWE
AFPsurowica2
BHCGsurowica2
CEAsurowica2
CA 125surowica2
CA 15,3surowica2
CA 19,9surowica2
CA 72,4surowica2
PSAsurowica1
fPSAsurowica2
PSA panel(wskaźnik fPSA)surowica2
TPSsurowica10
NSEsurowica7
SCCsurowica3
B2M-b2mikroglobulinasurowica3-5
CYFRA 21-1surowica7
HE4surowica2
ROMA(CA125+HE4+algorytm oceny ryzyka)surowica3
XIII DIAGNOSTYKA ANEMII
TIBC-zdolność wiązania żelazasurowica2
UIBCsurowica1
Gospodarka żelazowa(Fe,TIBC,UIBC,%wysycenia transferynysurowica1
Wit.B12surowica1
Kw.foliowysurowica1
Ferrytynasurowica1
XIV DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
HbA1C met.HPLCkrew EDTA1
Test tolerancji glukozy 2 punktowysurowica1
Test tolerancji glukozy 3 punktowysurowica1
Insulinasurowica1
Krzywa insulinowa 3 punktowasurowica1
C-peptydsurowica2
Anty GAD(p/ciauła p.dekarboksylazie kw.glutaminowego)surowica20
XV DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY
PTH-parathormon intactsurowica2
Kalcytoninasurowica (zamrozić szybko)3
Wit.D3 metabolit 25-OHsurowica1
Wit.D3 metabolit 1,25(OH)2surowica8
XVI WZW-WIRUS A
HAV p/ciała całkowitesurowica5
HAV p/ciała IgMsurowica3-5
XVII WZW -WIRUS B
HBs antygensurowica2
P/ciała HBs totalsurowica2
Hbe antygensurowica4
P/ciała HBesurowica2
P/ciała HBc totalsurowica3
HBs p/ciała IgMsurowica7
XVIII WZW-WIRUS C
HCV p/ciałasurowica2
XIX INFEKCJE
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgAsurowica1
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgMsurowica1
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgGsurowica1
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgAsurowica5
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgMsurowica2
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgGsurowica2
Helicobacter pylori IgGsurowica1
Helicobacter pylori IgAsurowica7
Helicobacter pylori w kalekał1
HIV1/HIV2-p/ciałasurowica2
Listerioza-test jakościowysurowica5-7
Borelioza IgMsurowica1
Borelioza IgGsurowica1
Bruceloza IgMsurowica15
Bruceloza IgGsurowica15
Bordetella pertusis IgAsurowica7
Bordetella pertusis IgMsurowica3-5
Bordetella pertusis IgGsurowica3-5
EBV(Epstein-Barr)wirus IgMsurowica7
EBV(Epstein-Barr)wirus IgGsurowica7
Mononukleoza zakaźna-test jakościowysurowica2
Mycoplasma pneumoniae IgMsurowica1
Mycoplasma pneumoniae IgGsurowica1
Różyczka IgMsurowica1
Różyczka IgGsurowica1
Toksoplazmoza IgMsurowica1
Toksoplazmoza IgGsurowica1
Odra(Morbilli virus) IgMsurowica16
Odra(Morbilli virus) IgGsurowica16
Ospa(Varicella zoster virus) IgMsurowica7
Ospa(Varicella zoster virus) IgGsurowica7
Świnka(Myxovirus parotitis) IgMsurowica16
Świnka(Myxovirus parotitis) IgGsurowica16
Toxocaroza IgGsurowica4
XX IMMUNOLOGIA
Immunoglobuliny IgA,IgM,IgGsurowica3
IgAsurowica3
IgMsurowica3
IgGsurowica3
IgE całkowitesurowica2
Ceruloplazminasurowica2
XXI AUTOIMMUNOLOGIA
ANA1-p/c. p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne(test przesiewowy IIF)surowica4
ANA2 -p/c. p.jadrowe i p.cytoplazmatyczne(test kompleksowy met.IIF,DIDsurowica7
ANA3 -p/c. p.jądrowe(m.in.histonowe,KU,surowica10
P/c.p.dsDNA(met.IIF)surowica12
ANCA (pANCA I cANCA)p/c.p.antygenom cytoplazmy neutrofilu00f3w(met.IIF)surowica12
AMA- p/c.p.mitochondrialne(met.IIF)surowica21
ASMA-p/c.p.mięśniom gładkim(met.IIF)surowica15
P/c.p.mikrosomom wątroby i nerki(anty-LKM)-met.IIFsurowica16
P/c.p.kanalikom żółciowym(met.IIF)surowica21
Panel wątrobowy|(anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA)-met..IIFsurowica16
Panel wątrobowy PEŁNY(ANA9,AMA,ASMA,anty-LKM)-met.IIF,DIDsurowica16
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY(anty-LKM-1,anty-SLA/LP,AMA M2)-met.IIFsurowica21
P/c.p.endomysium(EmA)IgA (met.IIF)surowica12
P/c.p.endomysium(EmA)IgG (met.IIF)surowica12
P/c.p.endomysium(EmA)IgA i IgG (met.IIF)surowica16
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA (met.IIF)surowica8
P/c.p.gliadynie(AGA)IgG (met.IIF)surowica8
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA i IgG (met.IIF)surowica8
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium i gliadynie IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA i IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA i IgG (met.IIF)surowica21
P/c.p.transglutaminazie tkankowej (anty-Ttg)IgA(ELISA)surowica16
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgG(ELISA)surowica16
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgA i IgG(ELISA)surowica16
P/c.p.kardiolipinie IgM (met.ELISA)surowica12
P/c.p.kardiolipinie IgG (met.ELISA)surowica12
P/c.p.kardiolipinie IgM i IgG (met.ELISA)surowica12
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgA (met.ELISA)surowica16
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM (met.ELISA)surowica10
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgG (met.ELISA)surowica10
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM i IgG (met.ELISA)surowica10
Antykoagulant toczniowyosocze cytrynian7
P/c.p.plemnikom met.IIFsurowica7
P/c.p.kom.okładzinowym żołądka(APCA) u2013met.IIFsurowica21
P/c.p.wyspom trzystkowym,kom.zewnątrzwydzielniczymtrzustki i kom.kubkowatym jelit(choroba Lesniowskiego-Crohna icolitis ulcerosa) met.IIFsurowica21
XXII ALERGOLOGIA
IgE całkowitesurowica2
IgE specyficznesurowica7
Panel mieszanysurowica7
Panel pokarmowysurowica7
Panel oddechowysurowica7
Panel pediatrycznysurowica7
IgG Testy ImuPro: ImuPro Screen+, Basic, Completesurowica14
XXIII MIKROBIOLOGIA
Mocz posiewmocz3-5
Wymaz z gardławymaz5
Wymaz z nosawymaz5
Wymaz z uchawymaz5
Wymaz z ranywymaz5
Wymaz ze sórywymaz5
Wymaz z pochwywymaz5
Wymaz z cewki moczowejwymaz5
Kał posiewkał7
Kał posiew-SALMONELLA,SHIGELLAkał5
Nasienie posiewnasienie7
Plwocina posiewplwocina7
Czystość pochwywymaz.
XXIV GENETYKA
Ustalenie ojcostwa (testDNA)krewDo ustalenia
NIFTY-wady genetyczne płodu (testDNA)krewDo ustalenia